2023 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2023 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Ücreti (E-Sınav) 400,00
Direksiyon Sınav Ücreti 400,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (624,00 Değerli Kağıt Bedeli + 145,00 Vakıf Hizmet Bedeli) 769,00
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 825,70
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 2.489,90
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 4.154,70

2023 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 350,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 769,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 4.154,70

2023 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 350,00
SRC Belge Ücreti 93,00

Ücretlerin tümünü PTT veznelerinden nakit olarak veya Harçlar ve 624,00 TL Sürücü Belgesi Değerli Kağıt bedelini PTT'ye, Maliyeye, Halkbanka, Ziraat Bankasına, Vakıfbanka veya Kredi kartınızla İnteraktif Vergi Dairesine yatırılmaktadır. 145,00 TL Sürücü Belgesi Kart ücreti Vakıf Hizmet Bedeli PTT'ye ve anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır.
Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tarafından 30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No’lu Tebliği ile 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılmıştır.
30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 79 Sıra No'lu Genel Tebliği ile 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Değerli Kağıtlardan olan Sürücü belgesi kart ücreti artırılmıştır.

Önceki Yıllara ait Harç ve Sınav Ücretleri

MENÜ


SINAVLAR